Hoe gaan wij te werk?

Wat ?

Als U wenst te verbouwen of te bouwen en er is advies nodig op het vlak van stabiliteit, dan bent U aan het juiste adres.

Wij kunnen instaan voor :

  • Het berekenen van stalen profielen, portieken, structuren
  • Het berekenen van houten constructies
  • Het berekenen van betonnen elementen
  • Het bepalen van funderingen met de bijhorende berekening

Kortom volledige studies van gebouwen in de residentiële, gezondheids- of industriële sector

Meer specifieker voor aannemer grondwerken en speciale funderingstechnieken, maken wij ook rekennota’s op voor onderschoeiingen, berlinerwanden, damwanden, secanspalenwanden, micropalen, keermuren, …

Contact?

Via de gekende wegen contacteert U ons met uw probleem omtrent stabiliteit.

We maken een afspraak hetzij telefonisch, hetzij ter plaatse of op kantoor.

Indien gewenst, maken we een offerte op voor onze diensten.

We trachten zo kort mogelijk op de bal te spelen.

 

Hoe?

Na overeenkomst maken we een voorstudie op ter bespreking van onze aanpak. Er wordt getracht het budget laag te houden door in continu overleg met het bouwteam de meest economische structurele oplossing uit te werken. Pas daarna gaan we over tot uitwerking van de nodige documenten.

De stabiliteitsingenieur is ongetwijfeld de meest anonieme partner van het bouwteam, maar misschien wel de belangrijkste. De ingenieur staat in voor het slagen van het gewenste architecturale ontwerp.

Waarom STBW?

We hanteren een zeer praktische en resultaatsgerichte werkwijze.

De persoonlijke aanpak staat garant voor een direct contact zonder veel administratieve rompslomp.

We beschikken over gezond boerenverstand dat ervoor zorgt dat ons bureau gekend staat als meedenkend en pragmatisch.

Daarnaast beschikken we ook over de geavanceerde computerprogramma’s om onze zienswijze te koppelen aan nauwkeurige berekeningen.

SAMENGEVAT:

STBW is een dynamisch bedrijf waarbij alles tot één kwalitatief hoogstaand afgerond geheel wordt gebracht, van een aangename bespreking tot een economisch stabiel gebouw, nieuw of gerestaureerd, met als resultaat een tevreden (terugkerende) klant.